• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

General

ประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิก ดาวน์โหลดประกาศฯ

/ General

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บสส.  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส.

คลิก ดาวน์โหลดประกาศฯ

ใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บสส.

คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF

คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ Microsoft Word