• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ฉบับที่ 003/2565 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)