• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ฉบับที่ 006/2564 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)