• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 004/2564 (โดยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และอัตราดอกเบี้ยปกติให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)