• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 001/2562 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป)