• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  
SAM เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการหนี้ด้อยคุณภาพ”ให้กับธนาคาร SCB
SAM กวาดเงินอีก 90 ล้านในงานประมูลทรัพย์พร้อมขาย NPA ครั้งที่ 5/2558
SAM จัดประมูลทรัพย์พร้อมขาย NPA ครั้งที่ 4/2558
SAM จัดงาน“ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี” เข้าพบลูกค้าโซนนนทบุรี ปทุมธานื สระบุรี
SAM จัดงาน“ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี” เข้าพบลูกค้าโซนนนทบุรี ปทุมธานื สระบุรี
SAM ร่วมลงนาม BAY ขยายพอร์ตประมูล NPL กว่า 230 ล้านบาท
SAM จัดกิจกรรม CSR “สร้างสรรค์ ปั้นอาชีพ” ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร
SAM สินทรัพย์ดี 4 มุมเมือง @ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
SAM สินทรัพย์ดี 4 มุมเมือง @ซีคอนสแควร์
บสส. จัดงานประมูลยื่นซอง NPA BIG LOT @ SAM ครั้งที่ 2/2556