• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͨѴ«×éÍöºÃ÷ء (´Õà«Å) ¢¹Ò´ 1 µÑ¹ »ÃÔÁҵáÃк͡ÊÙºäÁèµèÓ¡ÇèÒ 2,400 «Õ«Õ ¢Ñºà¤Å×è͹ 4 ÅéÍ áºº´ÑºàºÔéÅá¤çº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)