• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͨѴ«×éͤÃØÀѳ±ìÂÒ¹¾Ò˹ÐáÅТ¹Ê觻ÃÐàÀ·Ã¶ºÃ÷ء (´Õà«Å) ¢¹Ò´ 1 µÑ¹ »ÃÔÁҵáÃк͡ÊÙºäÁèµèÓ¡ÇèÒ 2,400 «Õ«Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ñ¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)