• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการผู้จัดการ
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

รองกรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลสายปรับโครงสร้างหนี้ และสายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน

ผู้บริหารสายงาน

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปรับโครงสร้างหนี้
นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
นายสมพล วงศ์มณฑา

นายสมพล วงศ์มณฑา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

-

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและรายย่อยและกิจการสาขา
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารเอกสารสำคัญและทรัพย์สิน
นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและ งานคดี
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ