• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นางปนุท ณ เชียงใหม่

นางปนุท ณ เชียงใหม่

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงาน

นางวิมล บุญธีรวร

นางวิมล บุญธีรวร

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 1
นางปนุท ณ เชียงใหม่

นางปนุท ณ เชียงใหม่

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2

ผู้บริหารกลุ่มงาน

นางตุลณยา เองตระกูล

นางตุลณยา เองตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและรายย่อยและกิจการสาขา
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานคดี
นายชาญยุทธ พินใย

นายชาญยุทธ พินใย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ