• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการผู้จัดการ
นายสำมิตร สกุลวีระ

นายสำมิตร สกุลวีระ

รองกรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลสายปรับโครงสร้างหนี้และสายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

ผู้บริหารสายงาน

นายสำมิตร สกุลวีระ

นายสำมิตร สกุลวีระ

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปรับโครงสร้างหนี้
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
นายสมพล วงศ์มณฑา

นายสมพล วงศ์มณฑา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายสำมิตร สกุลวีระ

นายสำมิตร สกุลวีระ

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและรายย่อยและกิจการสาขา
นายสำมิตร สกุลวีระ

นายสำมิตร สกุลวีระ

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นายชาญยุทธ พินใย

นายชาญยุทธ พินใย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารเอกสารสำคัญและทรัพย์สิน
นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและ งานคดี
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ