• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงาน

นางวิมล บุญธีรวร

นางวิมล บุญธีรวร

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 1
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2

ผู้บริหารกลุ่มงาน

นางสาวสุภัทรา เซียนกุลพัฒนากิจ

นางสาวสุภัทรา เซียนกุลพัฒนากิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและรายย่อย
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นางตุลณยา เองตระกูล

นางตุลณยา เองตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุนและกิจการสาขา
นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานคดี
นายชาญยุทธ พินใย

นายชาญยุทธ พินใย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ 1
นางวิมล บุญธีรวร

นางวิมล บุญธีรวร

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ 2