• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงาน

นางวิมล บุญธีรวร

นางวิมล บุญธีรวร

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์องค์กร
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย
นายชาญยุทธ พินใย

นายชาญยุทธ พินใย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นางตุลยา เลขยานนท์

นางตุลยา เลขยานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ
นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร