• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

ผู้จัดการ บสส.
นางวิมล บุญธีรวร

นางวิมล บุญธีรวร

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงาน

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 1
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นางสาววรางคณา วสุวานิช

นางสาววรางคณา วสุวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
นางตุลณยา เองตระกูล

นางตุลณยา เองตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและรายย่อยและกิจการสาขา
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

นางสาวธวนี ชนเห็นชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและ งานคดี
นายชาญยุทธ พินใย

นายชาญยุทธ พินใย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ