• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

คณะกรรมการอื่นๆ

 1. นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ 
 2. นางปนุท ณ เชียงใหม่ 
 3. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร 
 4. นายบุญเที่ยง ภูมี 
 5. นายประยุทธ ดำรงธรรมวุฒิ 
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 3. ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
 3. ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
 4. นางศศิวิมล ธนศานติ
 5. ศ. ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
 1. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 2. นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
 3. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 1. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 2. นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
 3. นายอานนท์ ดำหริชอบ 
 1. นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
 2. นางปนุท ณ เชียงใหม่
 3. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
 4. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
 5. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 1. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 2. นางสาวสุวรรณา ลีวีระพันธุ์
 3. นายวสันต์ เอกนุ่ม
 4. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 5. นายสุโชค พิมลกิตติกุล
 6. นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล
 1. นายสุรงค์ สุวรรณวานิช
 2. นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์
 3. นางศิริใจ เอกนันท์
 4. นายสุโชค พิมลกิตติกุล
 5. นายสุนทรา พลไตร