• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

กรรมการบริษัท

นายกฤษฎา เสกตระกูล

นายกฤษฎา เสกตระกูล

ประธานกรรมการ
นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการ
นางปนุท ณ เชียงใหม่

นางปนุท ณ เชียงใหม่

กรรมการ
นายปฤษันต์ จันทน์หอม

นายปฤษันต์ จันทน์หอม

กรรมการ
นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

กรรมการ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ
นางสาวอาดา อิงคะวณิช

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการ
นายวิชิต จรัลสุขสวัสดิ์

นายวิชิต จรัลสุขสวัสดิ์

กรรมการ