• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

กรรมการบริษัท

นายกฤษฎา เสกตระกูล

นายกฤษฎา เสกตระกูล

ประธานกรรมการ
นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการ
นางปนุท ณ เชียงใหม่

นางปนุท ณ เชียงใหม่

กรรมการ
นายปฤษันต์ จันทน์หอม

นายปฤษันต์ จันทน์หอม

กรรมการ
นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

กรรมการ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ
นางสาวอาดา อิงคะวณิช

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการ
นายวิชิต จรัลสุขสวัสดิ์

นายวิชิต จรัลสุขสวัสดิ์

กรรมการ
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

กรรมการและเลขานุการ