• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

กรรมการบริษัท

นายกฤษฎา เสกตระกูล

นายกฤษฎา เสกตระกูล

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการ
นางปนุท ณ เชียงใหม่

นางปนุท ณ เชียงใหม่

กรรมการ
นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

กรรมการ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ
นางสาวอาดา อิงคะวณิช

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการ
นายนพดล เภรีฤกษ์

นายนพดล เภรีฤกษ์

กรรมการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช

นายอรรถพล อรรถวรเดช

กรรมการ
นางสาวชุลีพร น่วมทนง

นางสาวชุลีพร น่วมทนง

กรรมการ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการและเลขานุการ