• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

กรรมการบริษัท

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช

นายอรรถพล อรรถวรเดช

กรรมการ
นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์

นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์

กรรมการ
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

กรรมการ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการและเลขานุการ