• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

กรรมการบริษัท

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช

นายอรรถพล อรรถวรเดช

กรรมการ
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์

กรรมการ
นางวิรัสนา บุญญาสัย

นางวิรัสนา บุญญาสัย

กรรมการ
นางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์

นางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์

กรรมการ
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

กรรมการ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

กรรมการ
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ