• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 9,600 รีม   โดยวิธีe-market    

วันที่ประกาศ 6 มี.ค. 2563
เอกสารดาวน์โหลด