• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างจัดทำค่าตอบแทนพนักงานริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ระยะเวลา 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.63)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

วันที่ประกาศ 26 ธ.ค. 2562
เอกสารดาวน์โหลด