• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565       

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร จำนวน 2 โครงการ

วันที่ประกาศ 6 ก.ย. 2565