• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส.ชั้น 28 A และ 30 A    โดยวิธีe-bidding    

วันที่ประกาศ 2 ก.ย. 2565