• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.   โดยวิธีe-bidding    

เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4-9 สิงหาคม 2565

วันที่ประกาศ 4 ส.ค. 2565