• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมารตฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)   โดยวิธีe-bidding    

วันที่ประกาศ 20 มิ.ย. 2565