• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2564   โดยวิธีคัดเลือก    

วันที่ประกาศ 15 พ.ย. 2564