• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน /  การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์หลักประกัน NPL ลูกหนี้ราย บริษัท แอล นิตติ้ง แอนด์ดายอิ้ง จำกัด   โดยวิธีคัดเลือก    

วันที่ประกาศ 15 พ.ย. 2564