• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างรื้อถอนพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน    โดยวิธีe-bidding    

วันที่ประกาศ 16 มี.ค. 2564