• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ระยะเวลา 3 ปี    โดยวิธีe-bidding    

วันที่ประกาศ 3 ก.ย. 2563