• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  โครงการจ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

วันที่ประกาศ 23 มิ.ย. 2563
เอกสารดาวน์โหลด