• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.       

วันที่ประกาศ 15 มิ.ย. 2563