• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ระยะเวลา 3 ปี    โดยวิธีคัดเลือก    

วันที่ประกาศ 15 พ.ค. 2563
เอกสารดาวน์โหลด