• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผลการดำเนินงาน Q1 และแผนกลยุทธ์ปี 60

ผลการดำเนินงาน Q1 และแผนกลยุทธ์ปี 60
SAM โชว์ผลงาน Q1 พร้อมเปิดแผนกลยุทธปี 60 เร่งเครื่องรุกทุกมิติ ทั้งซื้อพอร์ต ปรับหนี้ ขายทรัพย์ เผย กองทุนฟื้นฟูฯ ปลื้มผลงาน ไฟเขียว SAM ซื้อหนี้แบงก์เพิ่ม 5,000 ล้าน อวดพอร์ตทรัพย์เด่น NPA ทั่วประเทศขานรับนโยบายแผนพัฒนายุทธศาสตร์การค้า 18 กลุ่มจังหวัด และระเบียงเศรษฐกิจ  EEC
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2560 SAM มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ภาระหนี้ตามบัญชีจำนวน  359,527   ล้านบาท  จำนวนลูกหนี้ 19,141 ราย   และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จำนวน  3,801  รายการ มูลค่ารวมกว่า  21,958  ล้านบาท  ในปี 2560  SAM กำหนดเป้าหมายเรียกเก็บเงินสดรับที่จำนวน 10, 264 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจากการปรับโครงสร้างหนี้ NPL จำนวน 6,304 ล้านบาท  เงินสดการขายทรัพย์สินรอการขาย NPA  จำนวน  3,960 ล้านบาท  และมีเป้าหมายคืนเงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)ให้มากที่สุด โดยในปี 2559 SAM สามารถคืนเงินให้กองทุนฯ ได้กว่า 7,500 ล้านบาท คิดเป็น 112 % ของเป้าหมาย  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560   SAM สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ NPL คิดเป็นภาระหนี้ตามบัญชี 8,682  ล้านบาท และสามารถจำหน่าย NPA ได้กว่า 975.81 ล้านบาท โดยได้รับชำระเป็นเงินสดแล้วจำนวน 1,446  ล้านบาท
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กล่าวว่า แผนงานในปี 2560 นี้ SAM ได้วิเคราะห์และปรับใช้กลยุทธ์เชิงรุกในทุกมิติ ประกอบด้วยการบริหารจัดการหนี้ NPL และทรัพย์สินรอการขาย NPA และการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่างๆ โดย SAM มีเป้าหมายลงทุนซื้อ NPL ด้วยเงินทุน  5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขนาดของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามแผนระยะยาวของ SAM     ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 SAM เดินหน้าประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้แล้ว 3 พอร์ต คิดเป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น NPL ประเภทสินเชื่อเคหะ (Housing Loan) และ SAM ยังคงจะเข้าร่วมประมูลซื้อ NPL จากสถาบันการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมายการเข้าประมูลซื้ออีก 4,000 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3 ของ ปี 2560 นี้  ขณะที่ด้านการบริหารจัดการหนี้ NPL ยังคงเน้นการให้โอกาสลูกหนี้เข้ามาติดต่อ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ตามความสามารถ ด้วยการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้ลูกหนี้ได้ข้อยุติและปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพได้ตามปกติ นอกจากนี้ SAM ยังคงยึดมั่นในบทบาทของความเป็นหน่วยงานรัฐ ที่สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินในรูปแบบต่างๆ  ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือ G to G เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เช่น งานร่วมใจไกล่เกลี่ยกับกรมบังคับคดี เป็นต้น
ในส่วนของการบริหารจัดการ NPA  นั้น ด้วยปริมาณและมูลค่าของทรัพย์ NPA จำนวนมากและมีศักยภาพ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นับได้ว่า SAM เป็นแหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศที่ สามารถสร้างโอกาสหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย รายใหญ่ ผู้ประกอบการ นักลงทุนได้้ครบ ถ้วนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะทรัพย์สินในทำเลทองที่สอดคล้องและสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์การค้า (Trade Strategic Position) 18 กลุ่มจังหวัด ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันในการนำความเจริญขับเคลื่อน เศรษฐกิจของภูมิภาคให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดย SAM มีตัวอย่างทรัพย์สินในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัดนี้อยู่หลายรายการ อาทิ โรงงานเนื้อที่ 16 ไร่ อ.แม่สอด จ.ตาก  ที่ดินริมทะเล 238 ไร่ บนเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา ที่ดิน พร้อม โรงแรม เนื้อที่ 31 ไร่ กลางเมืองระนอง ใกล้บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่ดินพร้อมโรงแรม เนื้อที่  5 ไร่ อ.เบตง จ.ยะลา  ที่ดินพร้อมโรงงาน ใจกลางเมืองปัตตานี เนื้อที่ 21 ไร่ ด้านหลังติดแม่น้ำปัตตานี เป็นต้น นอกจากนี้  SAM ยังมีทรัพย์น่าสนใจในพื้นที่ 3 เขตจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่ตอบสนองนโยบายพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย โดยช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงกระแสและความเคลื่อนไหวของนักลงทุนที่ติดต่อเข้ามาซื้อทรัพย์ SAM ในทำเลเหล่านี้ไปแล้วหลายรายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ตัวอย่างทรัพย์ เด่นในทำเล EEC อาทิ ที่ดินริมทะเล เนื้อที่ 109 ไร่ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6 ไร่ ริม ถ.สุขุมวิท กลางเมืองระยอง ใกล้โรงแรม Holiday Inn ทำเลโรงแรมและคอนโดมิเนียม  ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 55 ไร่ สำหรับโครงการพักอาศัย ใกล้ทะเล กลางเมืองบ้านฉาง  ที่ดินเปล่า เนื้อที่11 ไร่ ใกล้หาดแม่รำพึง จ.ระยอง เป็นต้น
“สำหรับกลยุทธ์การขายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์ NPA ของ SAM ตลอดปี 2560 เรายังคง เน้นการเจาะเข้าถึงลูกค้าในทุกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ทั้งการจัดประมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดปี การเดินสายเปิดบูธจำหน่ายทรัพย์ NPA ที่ศูนย์การค้าและซุปเปอร์สโตร์ทุกภูมิภาค รวมทั้งการร่วมงานมหกรรมบ้านมือสองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจในปี 60 มีทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ SAM  17 ปี ฟรีค่าโอนสูงสุด 17 ล้าน สำหรับทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท ประมาณ  60 รายการ มูลค่ารวมเกือบ 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่น SAM ออกให้ฟรีค่าภาษีการโอน  สำหรับทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้ง SAM Light ผ่อนสบายยาว 2 ปีไม่มีดอกเบี้ย และโปรโมชั่นยอดนิยมแห่งปี  SAM Family Plus ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา   ทั้งนี้ ผู้สนใจทรัพย์สินของ SAM สามารถติดต่อสอบถามที่ Call Center  02-686-1888 หรือ ค้นหารายละเอียดทรัพย์สินและติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th และบนมือถือหรือ แทปเล็ต โดย Download SAM Smile App เพื่อดูข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว”  นายนิยตกล่าว เพิ่มเติม

คลิกดาวน์โหลด

 

Share