• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1633 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ Harddisk SAS 600 GB 12 หน่วย สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ยี่ห้อ HP รุ่น 3Par ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด (KDC) โดยวิธีพิเศษ เพื่อทำหน้าที่คัดแยกและสแกนเอกสารสินทรัพย์ Port ซื้อใหม่ ปี 2559   
วันที่ประกาศ
21 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
14 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำไดอารี่ และ ปฏิทิน ประจำปี 2560 และใบแจ้งความสอบราคาในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
11 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดจ้างทำร่มกลับด้าน ประจำปี 2560 จำนวน 850 คัน ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดจ้างทำกระเป๋าเดินทางล้อลาก ประจำปี 2560 จำนวน 350 ใบ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ 200 ชั่วโมง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
28 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยวิธีพิเศษ    
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  สอบราคาจ้างบริการเครื่องสุขอนามัย จำนวน 95 เครื่อง ประจำปี 2560 ระยะเวลา 1 ปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560)   
วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง บริษัท หน่วยก้านดี จำกัด ให้ดำเนินการผลิตวีดีทัศน์ (VTR) ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) และสปอตวิทยุ (Radio Spot)   
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป และใบแจ้งความสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
1 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาจัดจ้างโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพพนักงาน (สำนักงานใหญ่) ประจำปี 2559 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดจ้างบริการพนักาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดจ้างบริการพนักาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 4 อัตรา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพัฒนาระบบงาน OSLO เพิ่มเติมเพื่อรองรับงานโอนสิทธิจำนอง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริการการดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง บจก. พอทูลาก้า อะเลิท ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรม Road Show NPA ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
16 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคางานจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VTR) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (TVC) และสปอตวิทยุ (Radio Spot) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)    
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคา จัดจ้างผู้ดำเนินงาน (Organizer) จัดกิจกรรม Road show NPA ปี 2559    
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2559