• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1846 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการติดตั้งป้ายโฆษณา ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อดูแลทรัพย์หลักประกัน NPL ของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
วันที่ประกาศ
26 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
วันที่ประกาศ
26 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อดูแลทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้    
วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เรื่องการจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ สำหรับเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2561    
วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ สำหรับเดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ซือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 8,000 รีม โดยวิธี e-market   
วันที่ประกาศ
22 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 8,000 รีม โดยวิธี e-market    
วันที่ประกาศ
22 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการมอนิเตอร์ข่าว ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษชำระสำหรับเดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม โดยวิธี e-market    
วันที่ประกาศ
16 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อกระดาษชำระ สำหรับเดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการมอนิเตอร์ข่าว ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสมาชิกศูนย์สุขภาพ (สมากชิกฟิตเนส ประเภท Corporate รายปี) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (คุณชาญยุทธ พินใย) ด้วยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เรื่องสัญญาจ้างบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน บสส. ประจำปี 2561 ระยะเวลา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561   
วันที่ประกาศ
11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตงาน และราคากลาง จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ   
วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สัญญาจ้างบริการพนักงานรับส่งเอสการภายนอก จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี   
วันที่ประกาศ
5 ม.ค. 2561