• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1078 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธี e-bidding    
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงWebsite บสส.และพัฒนาSAM Mobile Applicationโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
11 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการบำรุงรักษาระบบ SAM Website โดยวิธีเฉพาะเจาะจงในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
11 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อสั่งจ้างบริการติดตั้งระบบเปิด/ปิดประตูด้วยบัตรไร้สัมผัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
11 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งระบบเปิด/ปิดประตูด้วยบัตรไร้สัมผัส ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี    
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงาน บสส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงาน บสส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
วันที่ประกาศ
4 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำในศูนย์ข้อมูล (Water Leak Detector System) ฯลฯ สำหรับปี 2561 ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการจัดเก็บรักษาเทปสำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส.หรือSAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2561โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Kaspersky Endpoint Securityในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Symantec Endpoint Security ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน บสส. (สำนักงานใหญ่) ปี2561 และ ปี2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2561