• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประมูลขายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ที่มีอยู่กับ บสส.