• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศเชิญชวน AMC เข้าร่วมโครงการสำรวจความต้องการซื้อทรัพย์ NPL


ประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำรวจความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ของ บสส.

ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Share