• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 008/2562 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)