• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ฉบับที่ 003/2558 (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)