• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บสส.  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส.

คลิก ดาวน์โหลดประกาศฯ

ใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บสส.

คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF

คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ Microsoft Word

Share