• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ร่วมงานกับเรา

เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน SAM จะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน ตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM)

หากท่านให้ข้อมูลกับ SAM ถือว่าท่านยอมรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM แล้ว

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการ ส่วนการตลาด ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ต 2 ฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
ผู้จัดการ ส่วนที่ปรึกษากฎหมาย 2 ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา