• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

ผจก. - ผช.ผจก. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Treasury)
ผช.ผจก.-ผจก. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผจก.-ผช.ผอ. ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายงานบริหารคดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ, Call center (สัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ส่วนจัดการข้อมูลและรายงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)