• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ร่วมงานกับเรา

เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน SAM จะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน ตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM)

หากท่านให้ข้อมูลกับ SAM ถือว่าท่านยอมรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM แล้ว

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานตรวจเล่มประเมินราคา