• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ร่วมงานกับเรา

เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน SAM จะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน ตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM)

หากท่านให้ข้อมูลกับ SAM ถือว่าท่านยอมรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM แล้ว

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนProcess Improvement (PI) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้จัดการ ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้จัดการ ส่วนพิธีการสินทรัพย์ ฝ่ายพิธีการปรับหนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ ส่วนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ฝ่ายกฏหมายและนิติกรรมสัญญา
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้จัดการ งานงบการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการ ส่วนกลยุทธ์และวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนจัดซื้อ 1 ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ SME
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานการตรวจสอบ