• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ร่วมงานกับเรา

เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน SAM จะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน ตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM)

หากท่านให้ข้อมูลกับ SAM ถือว่าท่านยอมรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคลของ SAM แล้ว

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานวิศวกรรมระบบ
เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปฎิบัติการ/การเงิน/บัญชี (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ งานปฎิบัติการ/การเงิน/บัญชี (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ งานสนับสนุนงานโครงการ (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ งานบริหารการรับชำระ และ Call Center (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารหนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ งานบริหารลูกค้า (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้บริหาร ฝ่ายกำกับงานคดี
ผู้จัดการ งาน Digital Platform / Mobile Application
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานงบการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบัญชีรับ-จ่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (นิติกร)
เจ้าหน้าที่ธุรการ, Call center (สัญญาจ้าง)
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)