กรอกรายละเอียดของทรัพย์สินที่ต้องการจับคู่

ข้อมูลสำหรับส่งรายงานผลการจับคู่
บาท ถึง
ถึง :  ไร่
ถึง :  งาน
ถึง :  ตร.วา
ถึง :  ตร.ม.