วีดีโอ
Transportation Hub : โรงงาน / โกดัง(รหัสทรัพย์ 8Z4600)_วันที่ 5 สิงหาคม 2561

Transportation Hub : โรงงาน / โกดัง(รหัสทรัพย์ 8Z4600)_วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คำอธิบาย :ช่วง SAM Sketch : โรงงาน / โกดัง เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน ถ.สายบ้านแม่กุ-บ้านแม่ตาว (อบจ.ตก.07021) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

หน้าที่ : 1 / 2
ไปหน้าที่ :