วีดีโอ
Mix Use Concept : อาคารพาณิชย์(รหัสทรัพย์ 8Z4801)_วันที่ 7 ตุลาคม 2561

Mix Use Concept : อาคารพาณิชย์(รหัสทรัพย์ 8Z4801)_วันที่ 7 ตุลาคม 2561

คำอธิบาย :ช่วง SAM Sketch : อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 80.1 ตร.ว. ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ (ทล.4012) ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

หน้าที่ : 1 / 2
ไปหน้าที่ :