บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) หรือ SAM  โดยนายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล  กรรมการผู้จัดการ และนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนการขาย  บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส  ในนาม  “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” จำนวน  200,000 บาท  เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา วิจัย จัดหาและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพระดาบส รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณวัจนา แสงเสย์โย ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด .... อ่านเพิ่มเติม

บริษัท   บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  บสส. หรือ SAM จัดโครงการ “ประนอมหนี้สัญจร” ณ ที่ทำการหมู่บ้านห้วยทรายขาว อ. เทิง จ. เชียงราย เพื่อพูดคุยเจรจา ปรึกษา ร่วมห่าทางออกในการแก้ไขปัญหา และช่วยให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในระบบเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมบริจาคเงิน  และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยแผ่นดินไหวอีกด้วย โดยมีคุณสุนันท์ พนมกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังมีกิจกรรม และโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด ...  อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีย่ำดินในโครงการ “ ห้องสมุดดิน สินทรัพย์แห่งปัญญา “ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ภายใต้แนวคิด “SAM for All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด”  โดยมีนายสมบัติ ชูมา ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชาติพัฒนา อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสาและชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงาน “ปั้นฝันวันย่ำดิน” อย่างคับคั่ง โดย  SAM จะทำพิธีเปิด “ ห้องสมุดดิน สินทรัพย์แห่งปัญญา”  อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 29 พ.ย. ศกนี้ ทั้งนี้ SAM ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800 อ่านเพิ่มเติม

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)  หรือ SAM พร้อมด้วยนางวิมล บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 1 นำทีมพนักงานปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย จัดโครงการ “ประนอมหนี้สัญจร” ขยายบริการสู่ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ในต่างจังหวัดครั้งแรกของปี 57 เพื่อพูดคุยเจรจาปรึกษาและร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้  ณ หอประชุมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย SAM สามารถช่วยลูกค้าให้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในระบบเศรษฐกิจได้คิดเป็นภาระหนี้รวมกว่า 16 ล้านบาท และพบกันครั้งต่อไปที่ จ. เชียงราย  24-25 พ.ค. ศกนี้ ทั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800 อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดโครงการ “เปิดบ้านทำงานวันหยุด” เพื่ออำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีเวลาในวันทำการได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเจรจาปรึกษา ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้ โดยสามารถช่วยลูกค้าให้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในระบบเศรษฐกิจได้คิดเป็นภาระหนี้รวมกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ SAM ได้จัดโครงการ “ประนอมหนี้สัญจร” เพื่อต่อยอดการให้บริการสู่กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดครั้งแรกของปี 57 ณ หอประชุมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม ศกนี้ ทั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังมีกิจกรรม และโครงการดีๆ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800 อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ  CSR กับโครงการ  “วาดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทย หัวใจศิลปะ” Season 3  โดยได้รับเกียรติจากนายนพกิจ  สัญญานุจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร  เป็นประธานในงาน  พร้อมพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา  ได้แก่ บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดกิจกรรม และบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบขาตั้งและอุปกรณ์วาดรูป  โดยปีนี้ SAM ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ จาก โครงการบ้านมั่นคง ที่ บสส. ทำการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้เรียนรู้การวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะจากครูเบิ้มและพี่โจสอนศิลป์ ศิลปินชื่อดังระดับประเทศ  อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 14 ปี โดยมีนางสุชาดา กิระกุล ประธานกรรมการ SAM ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ พร้อมจัดประชุมพบผู้บริหารและพนักงาน (Town Hall Meeting 2014) แถลงผลงานและความสำเร็จการส่งเงินคืนกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้ตามเป้าหมาย 8 ปีติดต่อกัน รวมทั้งนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตแบบเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “บริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”  ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ   อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)หรือ  SAM  นำโดยนางวิมล  บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 1  ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2”  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อช่วยหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยของ SAM ที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยครั้งนี้ผลตอบรับดีเกินคาด และสามารถช่วยลูกค้ากลับไปใช้ชีวิตปกติแบบไร้กังวลเรื่องปัญหาหนี้สินคิดเป็นมูลหนี้สูงถึง 127 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 57 SAM ยังมีแผนงานเชิงรุกเดินหน้าช่วยลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ลูกค้าสามารถติดตามได้จาก www.sam.or.th  อ่านเพิ่มเติม

นางสุชาดา กิระกุล ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงานยื่นซองประมูลทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ภายใต้แคมเปญ Go AEC with SAM ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีนายชูเกียรติ  จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ สำหรับการจัดประมูลครั้งนี้ มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นและSAM สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้ถึง 114 รายการ  มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท  โดยเฉพาะทรัพย์ในมหกรรม Sam Smile Condo ซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย มีลูกค้าประมูลไปแล้วเกือบ 50 ห้อง ทั้งนี้ SAM เตรียมนำทรัพย์สินออกประมูลรอบต่อไป ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม  2557  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888 หรือศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) จัดงานยื่นซองประมูลทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ในแคมเปญ Go AEC with SAM ครั้งที่ 1/2557 ดัวยจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลกว่าร้อยราย ส่งผลให้ บสส. สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้มูลค่ารวมเกือบ 400 ล้านบาท  โดยตลอดปี 57 นี้ บสส. เลือกสถานที่จัดงานประมูล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บสส. เตรียมนำทรัพย์สินออกประมูลครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2686-1888 หรือศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) จัดงานยื่นซองประมูลทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ในแคมเปญ “BIG LOT @ SAM” ครั้งสุดท้ายส่งท้ายปี 56 ณ สำนักงานใหญ่ของ บสส. อาคารซันทาวเวอร์ส ถ. วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  โดยมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยราย ส่งผลให้ บสส. สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้อีกกว่า 220 ล้านบาท โดยทรัพย์บางรายการสามารถจำหน่ายได้สูงกว่าราคาขั้นต่ำถึง 100% ทั้งนี้ ในปี 2557 บสส. เตรียมคัดทรัพย์จัดประมูลรอบแรกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2686-1888 หรือศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th     อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) จัดงานยื่นซองประมูลทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ในแคมเปญ “BIG LOT @ SAM” ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดประมูลนอกสำนักงานใหญ่เป็นครั้งแรก โดยมีลูกค้าในเขตภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลถึง 70 ราย ส่งผลให้ บสส. สามารถจำหน่ายทรัพย์ได้ 23 รายการ มูลค่ารวม 44.26 ล้านบาท สูงกว่าราคาขั้นต่ำประมาณร้อยละ 17 ทั้งนี้ บสส. ได้เตรียมคัดทรัพย์นับพันล้านออกประมูลลอตสุดท้ายส่งท้ายปี 56 ในวันที่ 20 ธันวาคม ศกนี้ ที่สำนักงานใหญ่ของ บสส. ในกรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2686-1888 หรือศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th     อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) โดยนายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์ รองผู้บริหารฝ่ายการตลาดและสนับสนุนการขาย เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบโล่รางวัลจากนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง พร้อมร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีตัวแทนชาวชุมชนผู้ประสบปัญหาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเกือบ 5 พันคน อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ : 8 / 9
ไปหน้าที่ :