ประกาศอัตราดอกเบี้ย

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 005/2558

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 005/2558 
(โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป) 


ไฟล์แนบ