ประกาศอัตราดอกเบี้ย

ประกาศอัตราต้นทุนถือครอง (Carring Cost)

ประกาศอัตราต้นทุนถือครอง (Carring Cost) ปก. 004-2557 โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด ...


ไฟล์แนบ