ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้ายไฟล์แนบ