ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ บสส." โดยวิธีตกลง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ