ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาเวอร์ส เอ และ บีไฟล์แนบ