ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 15 ชุด ยี่ห้อ TOA ด้วยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ