ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) ฯลฯ เลขที่ ทส.ปศ.005/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM), ระบบเครื่องลูกข่ายบนคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Desktops Infrastructure หรือ VDI) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่(SAN Storage) HP รุ่น 3PAR StoreServ 7400 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ ทส.ปศ.005/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560ไฟล์แนบ