ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างบำรุงอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Cleanline รุ่น TS-15K ขนาด 15KVA เลขที่ ทส.ปศ.004/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อจ้างบำรุงอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Cleanline รุ่น TS-15K ขนาด 15KVA จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี เลขที่ ทส.ปศ.004/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ถึง วันที่ 20 สิงหาคม  2560ไฟล์แนบ