ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ The Renovation ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ