ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคางานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์ส เอ และ บี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคางานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์ส เอ และ บี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. ลงประกาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2560


  2. กำหนดยื่นเอกสาร และซองเสนอราคา วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ


  3. ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 
ไฟล์แนบ