ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี กับนางสาวปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564ไฟล์แนบ