ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความปรงสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์สเอ และบี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ