ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศสอบราคาและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายบิลบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์การขายทรัพย์ NPA รหัส 1T2428 และรหัส 1T 2834 โครงการบิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ จ.ปทุมธานีไฟล์แนบ