ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศสอบราคาและราคากลางงานจัดจ้างโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ